Iść do Chrystusa Drukuj
Wpisany przez Ks. Kryzsytof Morka SAC   

Ślady JEGO STÓP "na piasku"
   zasypywane dziś "wiatrami"
      wygodnictwa,
         komercji,
            człowieczym "ego"........
 
Ślady JEGO STÓP będących dziś "pod lupą"
   różnych teologicznych koncepcji
      historycznych spojrzeń i dociekań,
         indywidualnych przemyśleń.......
A nawet poddawane "mikroskopijnemu badaniu".......

Dla "oczu duszy" ślady JEGO STÓP
   są bardzo widoczne i oczywiste!
Bo to przecież:
   Bezinteresowna Miłość!
      Nie Prawo lecz Miłosierdzie!
         Nie moje JA lecz WOLA JEGO!
 
Jest jednak największy JEGO ŚLAD
- to POSŁUSZEŃSTWO Woli Ojca
- a Jego BEZWOLA.
I to właśnie zwycieżyło Moc Złego,
I tO odkupiło nas.
 
Odczytawszy ten właśnie ŚLAD
   pozwoli mi prawdziwie IŚĆ za NIM!!!!!!!
 
Na nic mi "mikroskopijne analizy" i mądre teorie
Jeśli nie postawię moich stóp
   na JEGO ŚLADACH POSŁUSZEŃSTWA -
Nic mi nie pomoże IŚĆ JEGO ŚLADEM!!!!!!!!

Ks. Krzysztof Morka SAC