Tajemnice Światła Różańca Drukuj
Wpisany przez Redakcja PNG   
piątek, 12 października 2007 21:12

Modlitwa za misjonarzy
TAJEMNICE ŚWIATŁA

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Poprzez Chrzest w Jordanie, Jezus zostaje posłany, by głosić miłość Ojca swego. I głosi ją, wskazuje nam drogę miłości i wiary od ponad 2000 lat.
My również, swoim życiem, swoją postawą powinniśmy głosić słowa wiary i miłości.

Każdy z nas poprzez Chrzest św. jest zobowiązany do troski, by Słowo Boże mogło dotrzeć do każdego potrzebującego mocy tego Słowa.

II. Objawienie , podczas wesela w Kanie Galilejskiej
Przemienienie wody w wino w podczas wesela w Kanie to cud wiary i zawierzenia. Maryja, w Kanie Galilejskiej, jako pierwsza ...

... ujrzała ten cud i uwierzyła. Uwierzyła i zawierzyła swojemu Synowi i tego uczy też nas.
Jest tą, która otwiera nasze serca na wiarę i wprowadza w słowa Jezusa.

Bądźmy tak silni w swej wierze jak Maryja i zaufajmy Panu w każdej chwili naszego życia.

III. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Miłosierdzie Boże jest ukoronowaniem historii zbawienia, jest ciągłym wspieraniem upadającego człowieka.
Im bardziej naśladujemy Jezusa, tym bardziej upodobniamy się do Niego, a przez to upodobnienie ciągle więcej się uświęcamy.

Miejmy siłę i odwagę naśladować Jezusa, wskazywać błądzącym drogę światła i życia.

IV. Przemienienie na górze Tabor
Wydarzenia na Górze Tabor mają nas utwierdzić w wierze.
Wiara, by była silna, musi być pielęgnowana poprzez modlitwę, udział w eucharystii. Jezus w swojej wielkiej miłości daje nam siebie poprzez Eucharystię i za to powinniśmy Go miłować.

Dzielmy się swoją wiarą i swoją miłością z tymi, którzy szukają, którzy błądzą, którzy potrzebują naszej pomocy w odnalezieniu drogi życia.

V. Ustanowienie Eucharystii
Chrystus w Wieczerniku dokonał tego co dopełniło się na Kalwarii. Jezus pod postacią Chleba i Wina złożył siebie w ofierze eucharystycznej i stał się dla nas pokarmem życia.
Nasz udział we Mszy św. to dowód na jedność z Chrystusem. Zaprasza On nas na to ważne spotkanie.

Korzystajmy z możliwości czerpania sił do pokonywania trudności życia doczesnego i czerpania łask na życie wieczne.