Tajemnice Światła - Różaniec Misyjny Drukuj
Wpisany przez Redakcja PNG   
czwartek, 26 października 2006 21:54

Modlitwa za misjonarzyTAJEMNICE ŚWIATŁA


I. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
Jezus przyjmuje chrzest z rąk Jana Chrzciciela, który jak wielki prorok wzywał do nawrócenia i mówił o przyjściu Mesjasza.
Misjonarz jest współczesnym Janem Chrzcicielem. Jego zadaniem jest wskazywanie na Mesjasza, ukazywanie prawdziwego Baranka Bożego, a także wzywanie do nawrócenia.

II. OBJAWIENIE SIĘ JEZUSA NA WESELU W KANIE
Pan Jezus dokonuje cudu podczas wesela w Kanie Galilejskiej. Przemienia wodę w wino i sprawia, że radość gości weselnych wciąż trwa. Ten cud jest widoczny tylko ...

... dla nielicznych, lecz wszyscy z niego korzystają.
W pracy misyjnej również zdarzają się cuda, kiedy w sytuacjach wydawałoby się bez wyjścia pojawia się niespodziewane rozwiązanie.

III. GŁOSZENIE KRóLESTWA BOŻEGO
Jezus chodząc po Ziemi Świętej mówił o Królestwie Bożym, królestwie, które ma być pełne miłości, szacunku, życzliwości, dające szczęście. Jednak, aby takie Królestwo mogło zaistnieć potrzeba, aby człowiek się nawrócił, zmienił sposób swego postępowania, aby stawał się coraz lepszy.
Misjonarz kontynuuje zadanie Chrystusa, gdyż uczy o Bożym Królestwie, jednocześnie pokazując potrzebę nawrócenia.

IV. PRZEMIENIENIE NA GóRZE TABOR
Jezus na Górze Tabor ukazuje Apostołom blask swojej chwały. To doświadczenie ma Apostołów utwierdzić w wierze, aby nie zwątpili, kiedy będą patrzeć na Jezusa umęczonego. Ta chwila przebywania na Górze Tabor musi wystarczyć na drogę krzyżową.
W życiu misjonarza wiele jest chwil, które przypominają Górę Tabor. Doświadczenie Chrystusa chwalebnego w dzieciach przystępujących do I Komunii, w rodzinie przyjmującej chrzest, w młodych ludziach, którzy przed ołtarzem wyznają sobie miłość. Te chwile mają utwierdzić w wierze i codziennych obowiązkach.

V. USTANOWIENIE EUCHARYSTII
Jezus gromadzi wokół stołu swoich uczniów, aby dać im przepiękny dar, jakim jest Eucharystia. Ta szczególna uczta wyraża jedność między Apostołami, ale również ukazuje obecność Chrystusa.
Cała działalność misyjna musi zmierzać do zjednoczenia wyznawców przy stole Eucharystycznym. Aby tam doświadczyć miłości Chrystusa, który pozostał między nami pod postacią chleba i wina.