Tajemnice Bolesne - Różaniec Misyjny Drukuj
Wpisany przez Redakcja PNG   
czwartek, 12 października 2006 19:48

Modlitwa za misjonarzy
TAJEMNICE BOLESNE

I. MODLITWA JEZUSA W OGRóJCU
Jezus w najtrudniejszym momencie swego życia modli się ? rozmawia z Ojcem.
Módlmy się, aby nasza wiara i modlitwa wspomagała misjonarzy w dziele misyjnym.

II. BICZOWANIE
Jezus przyjmuje ból i cierpienie od człowieka, by go zbawić.
Módlmy się, aby praca dla misji była wynagrodzeniem ...

... za nasze grzechy i wyrazem wielkiej miłości do Chrystusa.

III. CIERNIEM UKORONOWANIE
Jezus zostaje wyśmiany i wyszydzony, by stać się ofiarą pojednania.
Módlmy się, aby prześladowanie chrześcijan w krajach misyjnych umocniło wiarę członków Kościoła.

IV. DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA
Trudna jest droga Syna Bożego na Kalwarię, ale to jedyna droga do zbawienia.
Módlmy się, za misjonarzy i misjonarki, by swoim życiem i przykładem poszerzali zastępy Chrystusowych wyznawców.

V. ŚMIERĆ JEZUSA NA KRZYŻU
Bóg tak umiłował świat, że dał Syna swego, aby świat zbawił.
Módlmy się, aby ofiara życia misjonarzy i misjonarek nie była daremna.