Matko, Królowo nasza Drukuj
Wpisany przez Redakcja PNG   
poniedziałek, 21 sierpnia 2006 14:30

Modlitwa za misjonarzyStajemy dzisiaj przed Tobą, Matko nasza, Królowo naszego narodu, Królowo całego świata. Ty z miłością pochylasz się od wieków nad nami. Jesteś niepojętym znakiem łaski Boga, bezcennym darem Ojca Niebieskiego. Trwasz wiernie i zwycięsko wśród tych, co ukochali Twego Syna.

Obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, wyjednujesz nam nieustannie łaski Boże. Maryjo, Matko Boża, wstawiaj się za nami!

"Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko! Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych!"

Matko ludzi i ludów, Ty, która znasz "wszystkie ich cierpienia i nadzieje", Ty, która czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy ...

... , dobrem a złem, pomiędzy światłością i ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym światem - przyjmij nasze wołanie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłością i ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym światem - przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy Pańskiej ten nasz świat, który Ci zawierzamy i poświęcamy, pełni niepokojów o doczesny i wieczny los ludzi i ludów.

W szczególny sposób zawierzamy Ci i poświęcamy tych ludzi i te narody, które tego zawierzenia i poświęcenia najbardziej potrzebują.

"Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko! Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych!"

Oto stojąc dzisiaj przed Tobą, Matko Chrystusa, pragniemy wraz z całym Kościołem, wobec Twego Niepokalanego Serca zjednoczyć się z poświęceniem, w którym Syn Twój, z miłości ku nam, oddał się Ojcu: ... za nich - powiedział - Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie", (J 17, 19). Pragniemy zjednoczyć się z Odkupicielem naszym w tym poświęceniu za świat i ludzkość, które w Jego Boskim Sercu ma moc przebłagać i zadośćuczynić.