Wezwanie do Matki, Królowej Polski Drukuj
Wpisany przez Redakcja PNG   
poniedziałek, 10 lipca 2006 07:26

Modlitwa za misjonarzyMatko Najświętsza, Królowo Polski!
Bądź Królową Europy, bądź Hetmanką Afryki i Australii oraz Panią obu Ameryk.

Matko najlepsza!
Ty zaznałaś tułaczki do Betlejem. Dopomóż wszystkim misjonarzom dojechać szczęśliwie do misyjnych placówek.

Matko miłosierna!
Ty zaznałaś biedy i upokorzeń. Spraw, aby nie zabrakło hojnych dłoni, rozdających ofiary dla biednych i głodujących ...

... braci i sióstr naszych.

Matko współczująca!
Ty płakałaś na drodze Krzyżowej Syna swego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Spraw, aby nie zabrakło ludzi chętnych do ocierania łez współbraciom we wszelkim bólu i cierpieniu.

Matko apostołów!
Ty byłaś apostołką w Palestynie. Spraw, aby zawsze starczyło apostołów wśród osób duchownych i świeckich do głoszenia Dobrej Nowiny wśród ludów, co jeszcze jej nie poznały.

Matko cierpliwości!
Daj misjonarzom i misjonarkom hart ducha i wytrwałość w trudnej, pełnej niebezpieczeństw pracy.

Matko zbłąkanych!
Doprowadź, za przyczyną kapłanów, braci i sióstr zakonnych, pracujących na misjach, wszystkich swoich synów i córki do Ojca w niebie.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.