Modlitwa powszechna w intencji misji Drukuj
Wpisany przez Redakcja PNG   
czwartek, 18 maja 2006 10:39

Modlitwa za misjonarzyPomni na wezwanie Chrystusa: &bdquo, Idąc na cały świat nauczajcie wszystkie narody, prośmy Ojca w niebie, aby orędzie Bożego miłosierdzia dotarło do wszystkich zakątków świata:


- Módlmy się za cały Kościół, aby wytrwale głosił wszystkim narodom Chrystusową wiarę i miłosierdzie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

- Módlmy się za wszystkich znających Chrystusa, aby w swym oczekiwaniu nie zostali zawiedzeni i w wierze chrześcijańskiej znaleźli ukojenie swojej tęsknoty za Bogiem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
- Módlmy się za naszą Ojczyznę, by przez ...
", "

.. gorliwych misjonarzy i misjonarki niosła światu orędzie miłości i miłosierdzia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
- Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, aby miłosierny Zbawiciel posłał im pomocników, wspierał w trudzie i błogosławił ich w pracy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
- Módlmy się o liczne i święte powołania misyjne, aby Bóg obudził w wielu sercach gorące pragnienia głoszenia Ewangelii na całym świecie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
- Módlmy się za nas samych, abyśmy lepiej poznali duchowe i materialne potrzeby świata i starali się im zaradzić. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Boże, Ty chcesz, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy, wejrzyj na swoje żniwo i poślij na nie robotników, aby głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, niech Twój lud zgromadzony przez Słowo Życia i pokrzepiony mocą sakramentów kroczy drogą zbawienia i miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.