Modlitwa misyjna Kardynała Newmana Drukuj
Wpisany przez Redakcja PNG   
niedziela, 25 września 2005 22:38

Modlitwa za misjonarzyPanie, Jezu Chryste, Ty jesteś Królem całego świata, nadzieją i oczekiwaniem wszystkich narodów. Wszystkich odkupiłeś drogocenną Krwią. Spojrzyj łaskawie na wszystkie narody, które rozrzucone są po szerokim świecie i daj im poznanie Twojej Prawdy.

Pomnij, o Panie, na gorzkie boleści, które musiałeś znosić, kiedy Cię zdradzono, na Twoje święte cierpienia podczas krzyżowej drogi i zmiłuj się nad duszami, które stworzyłeś. Patrz, o Panie, tylko część ludzkości przyjęła Twoje Imię. Tylko część pełna wiary ...

... modli się do Ciebie. Tysiące i miliony na wschodzie i zachodzie, na północy i południu, o każdej godzinie przechodzą z tego świata do wieczności. Biednym, którzy Cię nie znają, nie policz ich grzechów, ale okaż światu jak najszybciej Twoją łaskę.

Pozwól, aby wszyscy ludzie Ciebie poznali, w Ciebie uwierzyli, Tobie służyli. Ty jesteś naszym życiem i zbawieniem, naszym zmartwychwstaniem, razem z Ojcem i Duchem Świętym Jedyny Bóg na wieki. Amen.