Ostatnie dni w Papui Drukuj
Wpisany przez Ks. Paweł Kotecki SAC   
niedziela, 27 maja 2007 23:11

Nowinki

21 maja pożegnaliśmy naszego współbrata, księdza Piotra Czerwonkę, który 16 lat poświęcił pracy w tym kraju. Jak to żartowaliśmy sobie: najpiękniejsze chwile swojego młodego życia dane mu było przeżyć tu, na papuaskiej ziemi.


Doszedłem do wniosku, że owe 16 lat pracy w Papui to połowa mojego życia. Kiedy Piotrek na dobre rozpoczął zgłębianie języka pidgin i pracę w parafii, ja byłem jeszcze w drugiej klasie ogólniaka zgłębiając wiedzę z profilu matematyczno-fizycznym.

Na lotnisku podczas pożegnania byli obecni wszyscy Polacy pracujący w diecezji Wewak, jak rownież i goście z sąsiedniej diecezji Aitape, którzy byli z Piotrem związani.

Niech dobry Bóg wynagrodzi Mu za lata misjonarskiej pracy w Papui i niech darzy Go swą opieką podczas posługi w ojczyźnie.

 

 


Ks. Paweł Kotecki SAC