Wezwanie św. Wincentego Pallottiego Drukuj
Wpisany przez Św. Wincenty Pallotti   
poniedziałek, 22 stycznia 2007 20:41

Twój udział w misjachDo Was wszystkich, którzy całą duszą pragniecie oddawać chwałę Bogu i troszczyć się o zbawienie ludzi, do Was wszystkich kieruję to moje posłanie.

Mając przed oczyma aktualny stan świata, nawet mimo dostrzegalnego w nim zła i przeciwności, zauważa się wielkie pragnienie Boga.

Czas jest stosowny, a serce dzisiejszego człowieka jest gotowe na przyjęcie i rozwijanie daru wiary: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo, lecz ciągle brakuje żniwiarzy! Żniwo wprawdzie wielki, ale robotników mało!

Jezus Chrystus wskazuje nam na dwojaką możliwość troski o żniwiarzy. Pierwsza to żarliwa modlitwa: Proście Pana żniwa, aby wyprawił ...

... robotników na swoje żniwo! Druga to życie w miłości: Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Nie ma żadnej wątpliwości co do skuteczności modlitwy. Równie pewną rzeczą jest to, że w oczach Boga taką samą wartość mają apostolskie wysiłki proroka czy apostoła, jak człowieka, który ich przyjmuje i wspiera.

Z tej racji, wezwanie do budzenia u wszystkich wiernych świadomości ich apostolskiego powołania jest naglącym zadaniem również w naszych czasach. Odpowiedź na to wezwanie wyraża się we wspólnej modlitwie, życiu duchem braterskiej miłości, angażowaniu się w dzieło ewangelizacji, jak też w zapraszaniu wszystkich ludzi dobrej woli do czynienia tego samego, aby wspólnie budować Królestwo Boże i prowadzić wszystkich ludzi do jedności w wierze Chrystusowej. Rozum i doświadczenie uczą, że dobro spełniane w pojedynkę jest ograniczone, niepełne i krótkotrwałe, i że nawet najszlachetniejsze wysiłki jednostek nie mogą przynieść wielkiego owocu, jeśli nie są zespolone i skierowane do wspólnego celu. Dlatego też powstało Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego.

Wam, którzy tworzycie Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, powierzone są zatem na nowo zadania umacniania, przekazywania i rozpowszechniania wiary w Boga. Miłość Chrystusa przynagla do wypełnienia tych zadań, a przykład Maryi, Królowej Apostołów, jest gorącą zachętą.

Wam, którzy jesteście Zjednoczeniem Apostolstwa Katolickiego, zlecone jest posłannictwo jednoczenia i koordynowania działalności ewangelizacyjnej poprzez modlitwę i dzieła miłości. Posłannictwo to obejmuje nie tylko członków Zjednoczenia, ale także tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób chcą współpracować w realizacji tej wielkiej misji.

W tym apostolskim posłannictwie mogą i powinni uczestniczyć wszyscy: mężczyźni i kobiety, młodzi i dorośli, kapłani, zakonnicy i wierni świeccy. Nie istnieją przeszkody natury ekonomicznej, społecznej, kulturowej, zawodowej czy też zdrowotnej, które uniemożliwiałyby komukolwiek udział w tym dziele. A ponieważ wszystkich ożywia jeden wspólny cel, każdy powinien czuć się wezwanym do uczestnictwa w ewangelizacji świata.

Czyż jest coś ważniejsze niż modlitwa, praca i troska o zbawienie innych oraz swoje własne?
Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w samym Jezusie Chrystusie, którego Ojciec posłał na ziemię, aby wszystkich ludzi uczynić umiłowanymi dziećmi Bożymi. Jezus był tak przeniknięty tym pragnieniem, że stało się ono jedynym pokarmem Jego Serca: z niestrudzonym zapałem przemierzał miasta i wsie, głosił wszystkim Królestwo Boże i szukał ludzi potrzebujących pojednania. Pragnienie to zaprowadziło GO aż na Krzyż. Taką samą misję Chrystus przekazał swoim uczniom. Czyż to pragnienie Jezusa może być dla nas sprawą obojętną?

Również Maryja w pełni uczestniczyła w misji swego Syna, angażując w to całe swe matczyne serce. Ona, w czasie życia ziemskiego, podobnego do innych, pełnego trosk rodzinnych i pracy, jednoczyła się zawsze najściślej ze swoim Synem i współuczestniczyła w całkiem szczególny sposób w dziele Zbawiciela.

Każdy zatem, może realizować swoje uczestnictwo w misji zbawczej na różne sposoby: przez modlitwę, przez świadectwo życia i zaangażowanie społeczne, przez bezpośrednią działalność misyjną i posługę kapłańską, przez zaangażowanie w formację i w różne struktury organizacyjne, a także przez pomoc materialną, konieczną do utrzymania tych, którzy pracują w dziele ewangelizacji. Podejmując te zadania, każdy ma zabiegać o swoje własne zbawienie i pomagać ludziom, aby Boga poznawali, kochali i Jemu służyli. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.

Również dzisiaj, Wy wszyscy, jesteście wezwani do uczestnictwa w samej misji Chrystusa. Jesteście wezwani do angażowania się w dzieło nowej ewangelizacji, do troski o dobro materialne i duchowe bliźnich, do budowania Kościoła i przenikania społeczeństwa duchem chrześcijańskim. Jesteście wezwani także do angażowania się w sprawy tego świata, aby dzisiaj być znakiem nadziei dla ludzi oraz zapowiedzią tej ziemi i tych niebios, w których wraz z miłością Bożą, panować będzie Jego pokój i sprawiedliwość.

Vincenzo Pallotti