Twój udział w misjach
Słowa Ojca św. Benedykta XVI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Benedykt XVI   
niedziela, 28 maja 2006 19:03

Twój udział w misjach(...) Kościół w Polsce dał już wielu księży i wiele sióstr, którzy posługują, nie tylko Polakom poza granicami kraju, ale również na misjach, nieraz w bardzo trudnych warunkach, w Afryce, w Azji, w Ameryce Łacińskiej i innych regionach. Nie zapominajcie, drodzy kapłani, o tych misjonarzach.

Dar licznych powołań, jakim Bóg pobłogosławił wasz Kościół, powinien być przyjmowany w duchu prawdziwie katolickim. Kapłani polscy, nie bójcie się opuścić wasz bezpieczny i znany świat, by służyć tam, gdzie brak kapłanów i gdzie wasza wielkoduszność przyniesie wielokrotne owoce!

Trwajcie mocni w wierze! (...)

Fragment z przemówienia Ojca św. do polskiego duchowieństwa
Warszawa, 25 maja 2006r.

 
Życzenia świąteczne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Księża Pallotyni   
piątek, 14 kwietnia 2006 17:17

Twój udział w misjach Ol dia Poro na Sapota bilon misin wok,

Long dispela tripela bikpela de bilong Ista: ol de bilong tingim pen na dai na kirap bilong Jisas, mipela, ol pallottine pater na brata, ol husat i wok long PNG, wisim yupela bai bikpela Pestode bilong Ista i bringim belisi na amamas insait long laip bilong yupela. Jisas husat i kirap bek long matmat i ken blesim yupela na olgeta wok yupela i mekim.
God blesim yupela olgeta!

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy misji,
W to wielkie Święto Wielkiej Nocy, gdy rozważamy Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa, nasza pallotyńska ...

Więcej…
 
Remont łodzi PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Dariusz Woźniak SAC   
wtorek, 21 lutego 2006 19:04

Twój udział w misjachPozdrawiam serdecznie i gorąco i pragnę podziękować tym wszystkim z Was, Drodzy Czytelnicy "Horyzontów" i Przyjaciele Misji, którzy tak hojnie wsparliście remont łodzi "Czarna Madonna".

Dwadzieścia lat służby w tych dość skrajnych warunkach klimatycznych zrobiło swoje i dziś wymaga ona wielu inwestycji, aby mogła powrócić do służby spełniając odpowiednie warunki bezpieczeństwa. Wiele udało się już zrobić, dzięki Waszej pomocy, by mogła ona ponownie służyć pracy misyjnej. Do końca jednak jest jeszcze daleko. Potrzeba jeszcze tę łódź wybalansować, wyposażyć w odpowiednie przyrządy kontroli, nawigacji i łączności.

Dlatego też ponawiam mój apel o pomoc i wsparcie ...

Więcej…
 
Podziękowanie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Paweł Kotecki SAC   
wtorek, 24 stycznia 2006 17:54

Twój udział w misjachZ całego serca pragnę podziękować wszystkim, którzy pomogli mi w zakupie nowego motocykla, który ulatwi mi dotarcie do tych części parafii, gdzie samochodem jest to niestety niemożliwe.

Myślę tu o moim Bracie Piotrze Koteckim, Pani Annie Jakiel z Międzyrzecza, parafianom St. Andrews Parish z Livingston (Szkocja) wraz z ks. Jerzym Suszką SAC (byłym misjonarzem w Papui), mieszkańcom Dahlem (Niemcy). Niech dobry Bóg wynagrodzi Wam dobro, którego od Was doświadczyłem. ...

Więcej…
 
Opowieści dziwnej treści PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Gabriel Marciniak   
piątek, 20 stycznia 2006 22:08

Twój udział w misjachW ostatnią niedzielę naszego pobytu w Turinghi, byliśmy świadkami tradycyjnej dla Papuasów Mszy św. Polegała ona na tym, że do kościoła przyszli wierni w swoich tradycyjnych strojach, wykonanych z liści, kory, kości zwierząt. Ich ciała pomalowane były w różne wzory.

Wcześniej, przez trzy dni, ćwiczyli śpiewając do późna w nocy. Cała liturgia ze śpiewami i tańcami przypominała różne ich zwyczaje i obrzędy, jak np. procesja z darami to składanie zapłaty za kupioną żonę. Po Mszy św. przed kościołem odbył się pokaz tańców przybyłych grup etnicznych. Było kolorowo i głośno. Nasz pobyt w misji Krzysia w Turinghi powoli dobiegał końca.

Na uwagę zasługuje menu, jakim nas raczono w czasie pobytu u Ojca Krzysztofa. Mianowicie raz jedliśmy pędraki wielkości kciuka. Wykopuje się je spod palmy sagowej i żywe wrzuca na patelnię, aby się usmażyły. Podaje się je bez przypraw. Smakują jak skwarki. Są przysmakiem, ponieważ zawierają dużo białka. My przed zjedzeniem ...

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 9