Twój udział w misjach
Wezwani do głoszenia Orędzia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Redakcja PNG   
wtorek, 02 września 2008 12:05

Twój udział w misjachPodczas lektury encykliki "Redemtoris missio" uderza jedno z papieskich stwierdzeń: Trudności wewnętrzne i zewnętrzne osłabiły gorliwość misyjną Kościoła względem niechrześcijan i fakt ten musi niepokoić wierzących w Chrystusa. W dziejach Kościoła bowiem rozmach misyjny był zawsze oznaką żywotności, tak jak jego osłabienie jest oznaką kryzysu wiary (n. 2).

Nic bardziej prawdziwego: głoszenie Ewangelii wypływa z żywotności wiary i ją wyraża. Wiara natomiast nie jest niczym innym jak wolną i wspaniałomyślną odpowiedzią na równie wolne i darmowe wezwanie. Wezwanie i głoszenie są więc ze sobą nierozerwalnie połączone. Tym, co je łączy jest wiara: wiara ...

Więcej…
 
Jak zostać misjonarzem świeckim? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Szymańska misjonarka z Kazachstanu   
niedziela, 18 maja 2008 19:20

Twój udział w misjachKażdy wierzący człowiek jest misjonarzem, Kościół powszechny z założenia jest misyjny. Ale powołanie do pracy w krajach misyjnych jest specyficzne.

Jeśli chcę odpowiedzieć na pytanie, jak zostać świeckim misjonarzem, najpierw pytam siebie: dlaczego chcę nim być. Pojawił się pomysł, pojawiło się pragnienie, pojawiło się pytanie o przyszłość, o to, czego Bóg oczekuje ode mnie. Częścią każdego powołania jest decyzja człowieka, jego wybór, odpowiedź na propozycję Boga. Mój wybór w moim życiu. Jak poznać, czy misje to moja droga? Można by odpowiedzieć jednym słowem, że przez modlitwę. Pytać Pana Boga wprost. Czasem to miesiące oczekiwania na odpowiedź, a czasem jak grom z jasnego nieba. Każdy przecież ma inny plan osiągnięcia świętości.

...Istnieje kilkustopniowy program przygotowawczy ... 

Więcej…
 
Błogosławiony Piotr ToRot PDF Drukuj Email
Wpisany przez Oprac. JMJ   
czwartek, 24 kwietnia 2008 13:11

Twój udział w misjachPiotr ToRot urodził się w 1912 r. w małej wiosce Rakunai, leżącej na wyspie Nowa Brytania (wsch. część Papui Nowej Gwinei), w pobliżu największego na wyspie miasta Raboul. Jego rodzice, Angel To Puia i Maria La Tumul, byli jednymi z pierwszych chrześcijan w Rakunai.

Chrzest przyjęli już jako dorośli ludzie z rąk Misjonarzy Najświętszego Serca Jezusowego. Byli gorliwymi współpracownikami misjonarzy, a także pierwszymi katechistami syna.

Piotr od najmłodszych lat zwracał uwagę pobożnością: często przystępował do Komunii św., był ministrantem.

W 1930 r. (miał 18 lat) zapisał się do szkoły św. Pawła dla katechistów, którą ukończył z wyróżnieniem 3 lata później. Wrócił do rodzinnej wioski Rakunaj i podjął pracę katechisty. Uczył w sposób jasny i zrozumiały, z wielkim ...

Więcej…
 
Medytacja Biblijna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Piotr Czerwonka SAC   
wtorek, 04 marca 2008 16:15

Twój udział w misjachJedną z form pogłębienia wiedzy biblijnej jest medytacja biblijna - tzw. medytacja "7 kroków". Jest to medytacja nad Słowem Bożym czyniona w grupie kilku osób. Podstawową intencją tej medytacji jest wzajemne podzielenie się swoim osobistym odczytaniem danego tekstu biblijnego i odniesieniem go tylko do siebie (a nie nauczanie innych).

Zanim zostanie przedstawiony schemat tej medytacji, kilka podstawowych uwag:
1. W medytacji uczestniczy kilka osób (od 5 do 7).
2. Każdy z uczestników ma Pismo Święte.
3. Jedna z osób prowadzi (przewodniczy) medytację.
4. Wszyscy siedzą w kręgu, aby widzieć się wzajemnie.
5. W czasie medytacji każdy uczestnik ma podzielić się swoją , ...

Więcej…
 
Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Misyjny 2007 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Benedykt XVI   
sobota, 20 października 2007 15:30

Twój udział w misjachWSZYSTKIE KOŚCIOŁY DLA CAŁEGO ŚWIATA

Drodzy Bracia i Siostry!

 Z okazji tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego pragnę zaprosić cały Lud Boży &mdash, pasterzy, kapłanów, zakonników, zakonnice i świeckich &mdash, do wspólnej refleksji nad tym, jak pilnie potrzebna i jak ważna jest również dzisiaj działalność misyjna Kościoła. Słowa, w których Jezus Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały przekazał posłannictwo misyjne apostołom przed swoim wniebowstąpieniem, nadal brzmią dla nas jak powszechne wezwanie i naglący nakaz: ?Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata? (Mt 28, 19-20). W trudach ewangelizacji umacnia nas i wspomaga przekonanie, że On sam, Pan żniwa, jest z nami i nieustannie prowadzi swój lud. To Chrystus jest niewyczerpanym źródłem misji Kościoła. W tym roku jeszcze jedna okoliczność ...

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 9