Twój udział w misjach
Orędzie Benedykta na Światowy Dzień Misyjny 2012r PDF Drukuj Email
Wpisany przez Benedykt XVI   
niedziela, 21 października 2012 10:18

 

Powołani, aby (...) ukazywali blask Słowa prawdy (List apost. «Porta fidei», 6)

Drodzy bracia i siostry!

Obchody Światowego Dnia Misyjnego mają w tym roku bardzo szczególne znaczenie. Upamiętnienie 50. rocznicy rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, otwarcie Roku Wiary i Synod Biskupów poświęcony nowej ewangelizacji potwierdzają wolę Kościoła angażowania się z większą odwagą i zapałem w missio ad gentes, aby Ewangelia dotarła aż na krańce ziemi.

Ekumeniczny Sobór Watykański II, w którym uczestniczyli biskupi katoliccy pochodzący ze wszystkich zakątków ziemi, był jasnym znakiem uniwersalności Kościoła, zgromadził bowiem po raz pierwszy tak wielu ojców soborowych przybyłych z Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej i Oceanii. Byli to biskupi misjonarze i biskupi rdzenni, pasterze wspólnot istniejących wśród ludności niechrześcijańskiej, którzy na obradach Soboru ukazywali obraz Kościoła obecnego na wszystkich kontynentach i którzy stawali się wyrazicielami złożonych rzeczywistości ówczesnego tak zwanego «Trzeciego Świata». Bogaci w doświadczenia zdobywane w swej pracy pasterzy Kościołów młodych i tworzących się, ożywiani zapałem do szerzenia królestwa Bożego, przyczynili się oni w istotny sposób do potwierdzenia potrzeby i pilności ewangelizacji ad gentes, a zatem do postawienia w centrum eklezjologii natury misyjnej Kościoła.

Eklezjologia misyjna

Współcześnie misyjność nie uległa osłabieniu, co więcej, nastąpił wydatny rozwój refleksji teologicznej i pastoralnej w tym zakresie, a zarazem znów jawi się ona jako pilna, zwiększyła się bowiem liczba osób, które jeszcze nie znają Chrystusa: «Ogromna jest liczba ludzi czekających jeszcze na Chrystusa» — pisał bł. Jan Paweł II w encyklice Redemptoris missio na temat nieustającej aktualności mandatu misyjnego, i dodawał: «Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości» (n. 86).

Więcej…
 
Orędzie Benedykta na Światowy Dzień Misyjny 2011r PDF Drukuj Email
Wpisany przez Benedykt XVI   
środa, 19 października 2011 19:18

Z okazji Jubileuszu Roku 2000 czcigodny Jan Paweł II na początku nowego tysiąclecia ery chrześcijańskiej stanowczo podkreślił potrzebę odnowienia zobowiązania, by nieść wszystkim orędzie Ewangelii «z takim samym entuzjazmem jak pierwsi chrześcijanie» (por. list apost. Novo millennio ineunte, 58). Jest to najcenniejsza posługa, jaką Kościół może ofiarować ludzkości i każdej poszczególnej osobie, poszukującej głębokich racji, by żyć pełnią swojego życia.

Dlatego też to właśnie wezwanie rozbrzmiewa każdego roku w czasie obchodów Światowego Dnia Misyjnego. Nieustanne głoszenie Ewangelii ożywia bowiem także Kościół, jego zapał, jego ducha apostolskiego, odnawia jego metody duszpasterskie, tak aby zawsze odpowiadały nowym sytuacjom – również tym, które wymagają nowej ewangelizacji – i by ożywiał je zapał misyjny: «Misje bowiem odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana! Nowa ewangelizacja ludów chrześcijańskich znajdzie natchnienie i oparcie w oddaniu się działalności misyjnej» (Jan Paweł II, enc. Redemptoris missio, 2).

Więcej…
 
Nowy rok szkolny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Paweł Kotecki SAC   
niedziela, 06 marca 2011 20:43

Kiedy w Polsce zaczynają się ferie zimowe, tutaj w Papui, rozpoczyna się nowy rok szkolny. Dziwne, no nie???? Ale czemu się dziwić, skoro ten kraj leży na drugiej półlkuli i można by powiedzieć, że stoi na glowie :)

System szkolnictwa nie jest zbyt skomplikowany: szkoła podstawowa to klasy od 1-8, szkoła średnia to klasy 9 -12.

Potem to już albo studia, albo przyuczenie do zawodu, albo college. Niestety, od pierwszej klasy aż po ostatni szczebel zdobywania wiedzy rodzice dzieci i młodzieży muszą płacić czesne za szkołę. Z pozoru nie są to duże kwoty, ale niestety ludzie żyjący w Papui nie mają stałych dochodów, rodziny są wielodzietne i często ze względów finansowych nie mogą zostać uczniami/studentami jakby sobie tego życzyli.

Więcej…
 
Orędzie Benedykta na Światowy Dzień Misyjny 2010r PDF Drukuj Email
Wpisany przez Benedykt XVI   
wtorek, 19 października 2010 18:25

Drodzy bracia i siostry!

Październikowe obchody Światowego Dnia Misyjnego stanowią dla wspólnot diecezjalnych i parafialnych, instytutów życia konsekrowanego, ruchów kościelnych i dla całego ludu Bożego okazję do odnowionego zaangażowania w głoszenie Ewangelii i nadania działalności duszpasterskiej głębszego rozmachu misyjnego.


To doroczne spotkanie zachęca nas do głębszego przeżywania spotkań liturgicznych i katechetycznych, charytatywnych i kulturalnych, przez które Jezus Chrystus gromadzi nas przy stole swojego Słowa oraz Eucharystii, abyśmy mogli zakosztować daru Jego obecności, uformować się w Jego szkole i coraz bardziej świadomie żyć w zjednoczeniu z Nim, Nauczycielem i Panem. On sam mówi nam: ?Kto (...) Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie? (J 14, 21). Tylko to spotkanie z Miłością Bożą, która zmienia naszą egzystencję, może sprawić, że będziemy żyć w komunii z Nim i między sobą oraz dawać braciom wiarygodne świadectwo, uzasadniając nadzieję, która jest w nas (por. 1 P 3, 15). Wiara dojrzała, pozwalająca po synowsku zawierzyć całkowicie Bogu, karmiona modlitwą, rozważaniem słowa Bożego oraz zgłębianiem prawd wiary stanowi warunek krzewienia...

 

Więcej…
 
Drodzy bracia i siostry PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Gilberto Orsolin SAC   
poniedziałek, 04 października 2010 20:03

Stoimy u progu XX Zebrania Generalnego. Jego zasadniczym i głównym tematem jest misyjność. Ten temat podejmuje też Pallotyńska Niedziela Misyjna.

Z tego powodu zapraszam Was do wspólnotowego i osobistego radosnego świętowania życia na naszych misjach pallotyńskich.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 9