Modlitwa za misjonarzy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Redakcja PNG   
środa, 02 marca 2005 23:36

Modlitwa za misjonarzyPanie Jezu! Ty nakazałeś wybrańcom głosić Dobrą Nowinę na całej ziemi, udziel im więc w pełni Twej mocy, którą Ty, Jezu, posiadałeś będąc wśród nas, by kierowani Twoją wolą z ufnością wzięli na swe barki cały ciężar pracy związanej z ich posłannictwem.


Dodaj im sił, aby wytrwale i z poświęceniem pracowali na Twoim polu, by nic, co pochodzi od człowieka, nie mogło im stanąć na przeszkodzie, zwłaszcza zniechęcenie czy lenistwo.

Prosimy Cię, Chryste, nagródź ich wysiłki zrozumieniem i otwartym sercem ze strony tych, którym głoszona jest prawda zbawienia.

Obdarz ich tymi cnotami, którymi szczycili się Twoi pierwsi naśladowcy.