Modlitwa za misjonarzy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Redakcja PNG   
wtorek, 01 marca 2005 21:36

Modlitwa za misjonarzyBoże, Ty powołałeś misjonarzy, aby z czcią głosili Ewangelię tym, którzy Cię jeszcze nie znają. Za ich przyczyną wielu ludzi Ciebie poznało jako Stwórcę i Odkupiciela. Naucz ich jeszcze większej miłości, naucz ich Twego Słowa. W Tobie Boże ich siła i moc.

Ty jesteś ich Wspomożycielem, oni całym sercem lgną do Ciebie. Nie opuszczaj ich nawet w małej potrzebie. Misjonarze Twoi, idąć przez radość i cierpienie, wiedzą, że Ty czuwasz nad nimi. Pozwól, aby odważnie pomagali ludziom nie znającym Ciebie, aby okazywali im miłość, cierpliwość i zrozumienie. Wysłuchaj modlitwy i daj misjonarzom jak największe Twoje łaski.

Marek Długosz