Modlitwa za misjonarzy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Redakcja PNG   
wtorek, 01 marca 2005 22:35


Ojcze nasz! Niech wszystkie narody poznają Ciebie, Boga prawdziwego i Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Niech misjonarze i misjonarki, idąc na cały świat i głosząc Ewangelię, zostaną właściwie przyjęci przez ludzi.

Ojcze nasz! Daj zdrowie i siły misjonarzom, aby mogli działać wśród ludzi potrzebujących pomocy, nauczać ich i głosić Słowo Boże. Czuwaj nad tymi, którzy głoszą miłość i zbawienie. Pomagaj im i dodawaj otuchy w chwilach trudnych.

Niech w tym rozszerzaniu Królestwa Bożego pomaga im Matka Boża. Amen.