Iść do Chrystusa PDF Drukuj Email

Ślady JEGO STÓP "na piasku"
   zasypywane dziś "wiatrami"
      wygodnictwa,
         komercji,
            człowieczym "ego"........
 
Ślady JEGO STÓP będących dziś "pod lupą"
   różnych teologicznych koncepcji
      historycznych spojrzeń i dociekań,
         indywidualnych przemyśleń.......
A nawet poddawane "mikroskopijnemu badaniu".......

Dla "oczu duszy" ślady JEGO STÓP
   są bardzo widoczne i oczywiste!
Bo to przecież:
   Bezinteresowna Miłość!
      Nie Prawo lecz Miłosierdzie!
         Nie moje JA lecz WOLA JEGO!
 
Jest jednak największy JEGO ŚLAD
- to POSŁUSZEŃSTWO Woli Ojca
- a Jego BEZWOLA.
I to właśnie zwycieżyło Moc Złego,
I tO odkupiło nas.
 
Odczytawszy ten właśnie ŚLAD
   pozwoli mi prawdziwie IŚĆ za NIM!!!!!!!
 
Na nic mi "mikroskopijne analizy" i mądre teorie
Jeśli nie postawię moich stóp
   na JEGO ŚLADACH POSŁUSZEŃSTWA -
Nic mi nie pomoże IŚĆ JEGO ŚLADEM!!!!!!!!

Ks. Krzysztof Morka SAC