Struktura organizacyjna parafii PDF Drukuj Email
Wpisany przez Redakcja PNG   
niedziela, 27 marca 2005 16:45

W początkach lat 90-tych ubiegłego stulecia w Diecezji Wewak - jeszcze za czasów poprzedniego biskupa, ks. Raymonda Kalisza - został wprowadzony Program Pastoralny o nazwie RUCH NOWEGO ŚWIATA, wywodzący się z Włoch, a powstały po Soborze Watykańskim II.

Wraz z Programem Pastoralnym weszła w życie poniższa struktura:

PST - Peris Stia Tim
Ksiądz (o ile jest), liderzy z poszczególnych erii, liderzy grup parafialnych. Jest to coś w rodzaju Rad Parafialnych, ale z większymi kompetencjami, bo z prawem decyzji. Na tym tle często wybuchały konflikty, bo w wielu wypadkach grupa ta stawiała swoje decyzje ponad decyzjami proboszcza.

EST - Eria Stia Tim
Jest to grupa Liderów z kilku sąsiadujących ze sobą wiosek. Zadaniem ich jest organizowanie życia Kościoła w ich części parafii.

KST - Komiuniti Stia Tim
Lider i przedstawiciele grup kościelnych w swojej wiosce.

Femili Grup
Grupa ta, to zazwyczaj kilka rodzin z tej samej wioski zbierających się na wspólne rozważanie Pisma św. i na wspólną modlitwę.

Od początku wprowadzenia Programu Pastoralnego, organizowane były i są, kursy kształcące Liderów. Niektórzy z nich, ci bardziej świadomi i bardziej odpowiedzialni, podejmują wyzwanie i pracują tak jak potrafią. Niestety, duża ich część, mając pozycję Lidera, wykorzystuje pracę na rzecz Kościoła do budowania swojego prestiżu w wiosce i okolicy, i do budowania własnych biznesów.
Struktura ta - biorąc pod uwagę mentalność tych ludzi i ich sposób myślenia i działania - jest mało efektywna, a niekiedy nawet i destruktywna.
Naturalny lider wioskowy, który ma już wyrobioną pozycję w wiosce od strony kulturowej, ma wśród ludzi o wiele większy szacunek i zaufanie. Praca takiego czlowieka, o ile też zostanie wybrany Liderem w Kościele, jest o wiele bardziej efektywna.

 

Siedziba Boram

Wyświetl większą mapę