Pomagamy Misjom PDF Drukuj Email
Wpisany przez Redakcja PNG   
sobota, 26 marca 2005 21:43

Wszyscy chrześcijanie, członkowie Kościoła, na mocy chrztu świętego są współodpowiedzialni za działalność misyjną. Udział wspólnot i poszczególnych wiernych w tym prawie i obowiązku nazywa się ?współpracą misyjną?. (RMis 77)

Czym są misje? Głoszeniem Słowa Bożego ludziom, którzy nie słyszeli o Chrystusie lub o Nim zapomnieli; dawaniem świadectwa o Bogu.

Kim jest misjonarz? Człowiekiem powołanym przez Boga i posłanym przez Kościół, by głosić Ewangelię, wśród tych, do których nie dotarła i tych, co zagubili ją w swym życiu.

Dlaczego powinniśmy pomagać misjonarzom i ludziom w krajach misyjnych? Ponieważ wszyscy tworzymy Kościół katolicki, a więc misjonarze są naszymi wysłannikami i wszyscy jesteśmy za nich w jakiś sposób odpowiedzialni. Ponieważ Kościół jest ze swej natury misyjny, a więc wszyscy powinniśmy dzielić się wiarą i to właśnie misjonarz niesie skarb wiary do tych ludzi, z którymi my bezpośrednio nie możemy się podzielić. To siła naszej wiary będzie wspierać misjonarzy w trudach pracy misyjnej. To my możemy pomóc ludziom w krajach misyjnych.

Jak możemy pomóc misjom? ?...wierzący rozszerza granice swej miłości, okazując troskę o tych, którzy są blisko: modli się za misje i o powołania misyjne, pomaga misjonarzom, śledzi z zainteresowaniem ich działalność...? ? pisze Jan Paweł II w ?Redemptoris Missio?.

Najważniejszą formą pomocy jest współpraca duchowa, czyli modlitwa, ofiara i świadectwo życia chrześcijańskiego. Najkrótsza nawet modlitwa w intencji misjonarzy jest wielkim darem dla nich. Ofiarować możemy w intencji misji wszystkie przeżyte w duchu Ewangelii trudności, cierpienia, których nie brak w naszym życiu. Jak wiele mogą ofiarować chorzy, niepełnosprawni, przeżywając z Chrystusem swoją chorobę! ?Cierpienie włączone w Mękę Chrystusa jest wspaniałym darem człowieka dla drugiego człowieka? ? powiedziała Matka Teresa z Kalkuty.

Możemy również w intencji tych, którzy trudzą się głoszeniem Chrystusowej Ewangelii w krajach misyjnych ofiarować uczestnictwo we Mszy św. Wspaniałym darem duchowym, który często składają dzieci, jest rezygnacja z różnych przyjemności w intencji misji.

Bardzo istotną pomoc dla misjonarzy, dla ludzi, w krajach misyjnych stanowią ofiary materialne, dzięki którym misjonarz może pomagać głodnym i potrzebującym, wśród których pracuje. Także misjonarze muszą mieć zapewnione podstawowe warunki do pracy misyjnej, by móc pomagać innym, także materialnie. Do tego niezbędna jest pomoc płynąca od nas, gdyż ?Kościół misyjny oddaje to, co otrzymuje; rozdaje ubogim to, co jego bogatsi członkowie oddają mu do dyspozycji.? (Jan Paweł II).

Nie straciły aktualności słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego ?? w miarę swoich możliwości, gdyż i dla nas czasy nie są łatwe, nie zapominajmy o misjach. Na pewno będzie to też ofiara miła Bogu?.

Zaprasza Cię do współpracy
Pallotyński Sekretariat Misyjny Prowincji Zwiastowania Pańskiego
Al. Przybyszewskiego 30
60-959 POZNAŃ
skr. pocztowa 41