Modlitwa do Matki Bożej za kapłanów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Wojciech Kubacki SJ   
piątek, 24 lipca 2009 23:00

Modlitwa za misjonarzyO Maryjo, Królowo Apostołów i kapłanów, otocz ich swą najświętszą opieką.
Niepokalana Dziewico, Tyś w cichej pokorze przyjęła na siebie godność Matki Boga, spraw, by kapłani Twego Syna z sercem czystym i pokornym przystępowali do tajemnic ołtarza!


Kapłanko wielka, Tyś pierwsza złożyła Bogu w świątyni Jezusa w ofierze, czuwaj nad każdą ofiarą ołtarza, by godnie złożona była Panu przez Jego kapłanów!

Pani najwierniejsza, Tyś pierwsza godna była ciało Jezusowe w rękach piastować, błogosław dłonie kapłańskie, które Ciała Pańskiego dotykać mogą, czuwaj nad ich świętością!

Matko Boga, Tyś w dobroci serca słowami ...


... swymi skłoniła Syna, by wodę w wino ludziom przemienił, błogosław usta kapłańskie, które cudowną mocą słowa chleb i wino w Ciało i Krew Pańską dla nas grzesznych przemieniają!

Współodkupicielko nasza, Matko Bolesna, Tobie, z krzyża, Syn nas oddał pod wieczną opiekę, czuwaj nad kapłanami sprawującymi święte sakramenty, przez które spływają na nas owoce Odkupienia.

Królowo Apostołów, Tyś wraz z nimi, jako pierwszymi kapłanami Chrystusa, przyjęła na siebie ognie Ducha Świętego, by słowem natchnionym, sercem nieustraszonym, dobrym przykładem utwierdzali w nas wiarę, krzepili nadzieję i rozpalali w nas miłość. Amen.

Ks. Wojciech Kubacki SJ: Miej Miłosierdzie dla nas i całego świata. Adoracje. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Kraków-Łagiewniki 1996