Litania do Matki Bożej za misjonarzy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Redakcja PNG   
czwartek, 17 lipca 2008 21:18

Modlitwa za misjonarzyKyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.


Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, która przez zgodę na przyjęcie Słowa Bożego dałaś Boga ludziom - módl się za nami.
Święta Maryjo, która nosiłaś Boga w łonie swoim, aby spełniła się odwieczna Wola Najwyższego - módl się za nami. 
Święta Maryjo, która Dziecię porodziłaś - Wcielonego Boga, aby ludzi nauczał żyć i cierpieć - módl się za nami ...

... Święta Maryjo, któraś Jezusa do świątyni niosła, aby Go Bogu Ojcu ofiarować - módl się za nami.
Święta Maryjo, która w trwodze i boleści szukałaś Dziecka w czasie pielgrzymki - módl się za nami.
Święta Maryjo, która całe życie troszczyłaś się o Słowo Boże - Syna Twego, ofiarowując Go ludziom - módl się za nami.
Święta Maryjo, którą Jezus dał za Matkę umiłowanemu uczniowi, a przez to każdemu człowiekowi - módl się za nami.

Święta Maryjo, która ludzi umiłowałaś i nieustannie orędujesz za nimi u Boga - módl się za nami.
Święta Maryjo, którą ludzie gorąco ukochali i nieustanną cześć Ci oddają - módl się za nami.
Święta Maryjo, która ludziom nieustannie służysz tak za swego życia ziemskiego, jak i w królestwie Bożym - módl się za nami.

Święta Maryjo, którą naśladując, wielu ludzi poświęciło swoje życie Bogu, aby Mu wiernie służyć aż do śmierci - módl się za nimi.
Święta Maryjo, którą naśladując wielu poświęciło się ofiarnej pracy dla ludzi, aby przez służbę bliźnim uczyć ich miłowania Boga - módl się za nimi.
Święta Maryjo, w którą wielu ludzi zapatrzonych wyrzekło się wszystkiego, aby po całej ziemi głosić Słowo Boże - módl się za nimi.

Święta Maryjo, której wspomożenia i orędownictwa u Pana misjonarze nieustannie potrzebują i o nie proszą - módl się za nimi.
Święta Maryjo, której chwałę i miłość matczyną wszczepiają w serca wszystkich ludzi - módl się za nimi.
Święta Maryjo, której matczynej opieki i pomocy często w godzinach trudów, niepowodzeń i załamań pragną i potrzebują - módl się za nimi.
Święta Maryjo, dzięki której przez swoją pracę dla Pana misjonarze rozszerzają Kościół Boży na całą ziemię - módl się za nimi.

Święta Maryjo, w którą wpatrzeni chętnie znoszą samotność, niepewność, niezrozumienie, ryzyko utraty życia i wszelkie trudy, pracując dla Chrystusa - módl się za nimi.
Święta Maryjo, w której macierzyńską opiekę oddają ludy, dla nich pracując - módl się za nimi.
Święta Maryjo, której matczynemu sercu powierzają każdego człowieka, abyś go prowadziła przez życie do królestwa Syna Swego - módl się za nimi.

Święta Maryjo, z którą każdy misjonarz czuwa nad życiem Kościoła w swojej placówce - módl się za nimi.
Święta Maryjo, która wspierasz ich swoją nieustanną pomocą - módl się za nimi.
Święta Maryjo, któraś ich umiłowała - błogosław im i módl się za nimi.

Maryjo - prowadź ich.
Maryjo - wspomagaj swych misjonarzy!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przebacz nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.