Medytacja Biblijna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Piotr Czerwonka SAC   
wtorek, 04 marca 2008 16:15

Twój udział w misjachJedną z form pogłębienia wiedzy biblijnej jest medytacja biblijna - tzw. medytacja "7 kroków". Jest to medytacja nad Słowem Bożym czyniona w grupie kilku osób. Podstawową intencją tej medytacji jest wzajemne podzielenie się swoim osobistym odczytaniem danego tekstu biblijnego i odniesieniem go tylko do siebie (a nie nauczanie innych).

Zanim zostanie przedstawiony schemat tej medytacji, kilka podstawowych uwag:
1. W medytacji uczestniczy kilka osób (od 5 do 7).
2. Każdy z uczestników ma Pismo Święte.
3. Jedna z osób prowadzi (przewodniczy) medytację.
4. Wszyscy siedzą w kręgu, aby widzieć się wzajemnie.
5. W czasie medytacji każdy uczestnik ma podzielić się swoją , ...

... refleksją nad Słowem Bożym (nie ma osób milczących).
6. Dzielenie się słowem jest ukierunkowane na danego uczestnika, co do niego "mówi Bóg", a nie jest nauczaniem innych (np. tak powinno się... tak róbcie... itp.).
7. Uczestnicy wybierają tekst biblijny. Najlepiej nie za długi, ale i nie za krótki.
8. Prowadzący wyznacza osoby do niektórych punktów medytacji (modlitwy na początek i koniec medytacji oraz czytających fragment Pisma Świętego).

Schemat medytacji biblijnej tzw. "7 kroków"
1. Na początku medytacji robi się znak krzyża i odmawia modlitwę do Ducha Świętego o jak najpełniejsze otwarcie się na słowo Boże.
2. Jeden z uczestników czyta wybrany fragment Pisma Świętego, a inni słuchają oraz medytują, jaki fragment szczególnie do każdego z nich przemawia (po przeczytaniu chwila przerwy).
3. Każdy uczestnik po kolei wypowiada zdanie czy słowo, które szczególnie do niego przemówiło (później na podstawie tego zdania czy słowa uczyni swoją refleksję oraz modlitwę).
4. Inny uczestnik ponownie czyta wybrany fragment Pisma św. (po przeczytaniu chwila przerwy).
5. Teraz następuje wzajemne dzielenie się słowem Bożym. Każdy z uczestników, po kolei, wypowiada swoją refleksje nad zdaniem czy słowem, które najbardziej do niego przemówiło.
6. Po tym wzajemnym podzieleniu się, następuje modlitwa-prośba wypowiedziana głośno przez każdego uczestnika. Modlitwa ta dotyczy potrzeby zawartej w refleksji nad słowem Bożym i kierowana jest do Boga za siebie.
7. Na zakończenie prowadzący czy wszyscy uczestnicy razem, wypowiadają modlitwę dziękczynną za "owoce" medytacji i kończą ją znakiem krzyża.

Przykład medytacji na wybranym tekście - Mt 28,16-20
1. Znak krzyża - W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego oraz modlitwa: Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca nasze Twoją łaską oraz pomóż nam otworzyć się jak najpełniej na Twoje natchnione słowa i naucz nas dzielić się nimi i wzajemnie ubogacać. Ty, który żyjesz z Bogiem Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem w najpiękniejszej więzi miłości. Amen.

2. Czytanie tekstu Mt 28,16-20. "- A jedenastu uczniów wyruszyło do Galilei na górę, którą im wskazał Jezus. Ujrzawszy Go, złożyli Mu pokłon. Niektórzy jednak wahali się. A Jezus powiedział im: ?Otrzymałem wszelką władzę na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Chrzcijcie je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do końca czasu?.

3. Wypowiedzenie przez każdego głośno zdania czy nawet słowa, które szczególnie go uderzyło. Przykład: Ja wybrałem "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody". A ja wybrałam: "Ja jestem z Wami" itp.

4. Ponowne czytanie wybranego fragmentu Mt 28,16-20.

5. Dzielenie się refleksją nad słowem Bożym. Przykładowo: - Chciałbym podzielić się moją refleksją nad zdaniem: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody"... ten misyjny nakaz Chrystusa odbieram też i do siebie. I ja (jako członek jednego Chrystusowego Kościoła) powinienem iść do innych i dzielić się słowem Bożym - w rodzinie, z przyjaciółmi czy spotkanym drugim człowiekiem. Ale także powinienem się uczyć otwierać na nauczanie innych i słuchanie ich doświadczeń (prywatne rozmowy, katechezy, kazania itp.). Tę powinność tak rzadko wprowadzam w moje życie i dlatego jest ono może takie "niepełne".
- Ja natomiast chciałabym podzielić się moją refleksją nad słowami: "Ja jestem z wami". To zapewnienie Chrystusa, że jest z nami szczególnie mnie uderzyło, gdyż tak często o Nim zapominam. Zapominam, że Chrystus jest ze mną w każdym czasie, tylko ja moim zapominaniem i moimi grzesznymi ucieczkami oddalam się od Niego zbyt często. Ciągle powinnam powracać do tego wspaniałego zapewnienia Chrystusa, że jest ze mną.

6. Uczynienie z refleksji modlitwy-prośby. Przykładowo:
- Proszę Cię, Boże, pomóż mi otwierać się na każde Twoje słowo i jak najlepiej wprowadzać je w moje codzienne życie oraz daj mi odwagę pójścia do innych ludzi i dzielenia się z nimi Twoją nauką.
- Umocnij mnie, Panie, wzmocnij moją słabą wolę i ulecz moją małą wiarę, że Ty zawsze jesteś ze mną oraz oświeć moją drogę powrotów, gdy przez grzech oddalę się od Ciebie.

7. Zakończenie modlitwą dziękczynną. Dziękujemy Ci, Boże, za ten czas dzielenia się Twoim słowem, za wszelkie Twoje natchnienia oraz bogactwo różnorodności, które nam dałeś poprzez każdego z nas. Tobie, Boże Trójjedyny, chwała i dziękczynienie. W imię Ojca i Syna, i Duch Świętego. Amen.

Medytacja biblijna tzw. "7 kroków", może pomóc nam do wzajemnego ubogacenia się, głębszego poznania wewnętrznych potrzeb każdego z nas oraz pogłębienia relacji z Bogiem, gdzie można głębiej doświadczyć Jego Słów kierowanych do każdego z nas "na swój sposób".

Ks. Piotr Czerwonka SAC