Litania misyjna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Janiszewski   
niedziela, 17 lutego 2008 19:38

Modlitwa za misjonarzyKyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Za tych, co na Twą służbę życie oddali - dziękujemy Ci, Panie.
Za tych, co swoją miłością ogarniają wszystkie narody ziemi - dziękujemy Ci, Panie...

... Za tych, którzy oświetlają umysły ludziom - dziękujemy Ci, Panie.
Za tych, co swym przykładem umacniają w narodach wiarę - dziękujemy Ci, Panie
Za tych, co budują Twój Kościół na wszystkich krańcach ziemi - dziękujemy Ci, Panie.
Za nowo ochrzczonych - dziękujemy Ci, Panie.
Za gorące serca spragnione Twojej nauki - dziękujemy Ci, Panie.

O nowych głosicieli Ewangelii - prosimy Cię, Panie.
O ludzi życzliwych misjom - prosimy Cię, Panie.
O błogosławieństwo dla Twych synów w trudnej pracy misyjnej - prosimy Cię, Panie.
O przyjęcie do grona Twych świętych tych, którzy całe życie głosili Ewangelię ludom - prosimy Cię, Panie.
O dar wiary dla tych, którzy jej nie mają - prosimy Cię, Panie.
O umacnianie w wierze nowych dzieci Kościoła - prosimy Cię, Panie.
O pocieszenie tych, którym się w pracy nie wiedzie - prosimy Cię, Panie.
O wysłuchanie wszystkich próśb naszych - prosimy Cię, Panie.

Daj, Boże, wszystkim wierzącym łaskę zrozumienia, że są posłani do głoszenia i świadczenia o Twojej Ewangelii wszystkim narodom na całej ziemi. Amen.

Mariusz Janiszewski