Tajemnice Bolesne Różańca PDF Drukuj Email
Wpisany przez Redakcja PNG   
piątek, 19 października 2007 16:49

Modlitwa za misjonarzy
TAJEMNICE BOLESNE

I. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

Jezus modli się do Ojca w jedności z uczniami. Jednak uczniowie w wyniku ludzkiej słabości ulegają znużeniu. Tylko modlitwa stanowi siłę i moc do podtrzymania jedności. Tylko głęboki kontakt z Bogiem stanowi jej prawdziwą ostoję.

II. Biczowanie Jezusa
Jezus stoi spokojnie wobec oprawców, którzy zadają Mu ciosy, zgodnie z niesprawiedliwym wyrokiem. Tak zawsze jest w historii, że wszelkie wojny, rozdarcia, brak jedności ...

... są wynikiem nienawiści nagromadzonej wewnątrz człowieka.

III. Cierniem ukoronowanie Jezusa
Jezus, jako Król Wszechświata, mógł jednym gestem, jednym słowem zniweczyć zamiary oprawców. Jednakże z miłości do ludzi, chcąc ich zbawić, poddaje się prześladowaniu. Chce pokazać, że Jego królestwo zbudowane jest na miłości, jedności i przebaczeniu, a nie na złości i nienawiści.

IV. Droga krzyżowa Jezusa
Jezus, dźwigając ciężką belkę krzyża, upada pod jej ciężarem. Niesie on bowiem na swoich barkach grzechy całego świata, ludzi wszelkich pokoleń. Ciężkie są szczególnie te, które powodowały zerwanie jedności. Ludzki egoizm i brak zrozumienia dla innych nigdy nie były więzią twórczą w rozwoju chrześcijaństwa.

V. Śmierć Jezusa na krzyżu
Oto nadszedł kres wędrówki Pana na ziemi. Jego śmierć to przypieczę-towanie tego wszystkiego, czego nauczał podczas swej ziemskiej działalności. Śmierć Jezusa to znak jedności między tym, co mówił, a tym, co robił. Skoro miłość to podstawa życia w jedności z Bogiem, życie Jezusa kończy się nie inaczej jak tylko na krzyżu, który jest szczytem miłości i znakiem zbawienia dla każdego z nas.