Tajemnice Radosne Różańca PDF Drukuj Email
Wpisany przez Redakcja PNG   
czwartek, 04 października 2007 12:58

Modlitwa za misjonarzy
TAJEMNICE RADOSNE

I. Zwiastowanie NMP

Bóg, który kocha człowieka i pragnie go zbawić, postanowił posłać na świat swojego Syna, aby dokonał tego dzieła. Najpierw jednak posyła swojego Anioła Gabriela do Maryi, aby Jej oznajmić ten plan, aby zapytać, czy zechce być matką Jego Syna. Poprzez swoje fiat Maryja przyjmuje misję powierzoną Jej przez Boga.

Każdy z nas otrzymał od Boga swoje powołanie. Prośmy Go o wszystkie potrzebne nam łaski, abyśmy je odczytali i jak najlepiej wypełnili.

II. Nawiedzenie św. Elżbiety
Współdziałanie z Bogiem daje człowiekowi poczucie sensu i napełnia go pokojem. Maryja doświadcza tego szczególnie, od momentu ...

... zwiastowania, i angażuje się w tę misję całym sercem. Miłość, która przepełnia Jej serce, prowadzi ją do Elżbiety, aby dzielić się z nią tą radością.

Każdy z nas wyrusza na drogę miłości Bożej od dnia chrztu, a jeszcze bardziej od chwili bierzmowania. Módlmy się, aby wzrastała w nas taka miłość, która uczyni nas zdolnymi do niesienia konkretnej pomocy Kościołom na terenach misyjnych.

III. Narodzenie Pana Jezusa
Prawdziwa miłość jest zawsze płodna i owocuje nowym życiem. Tę prawdę odkrywamy w tajemnicy narodzenia Pana Jezusa. W niej dostrzegamy, jak z miłości Boga Ojca do ludzi oraz z miłości Maryi do Syna Bożego, rodzi się Bóg ? Człowiek. Miłość Ojca do Syna jest tak czysta i tak piękna, że obdarowuje Go pełnią bóstwa, miłość Matki jest tak głęboka, że przelewa w serce Jezusa pełnię człowieczeństwa.

Módlmy się, aby miłość do Jezusa rozlewała się coraz bardziej w sercach sióstr i braci w krajach misyjnych i prowadziła ich do zbawienia.

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa
Istotą każdej miłości jest ofiara. Tego, kogo kochamy obdarowujemy czymś co jest mu miłe, poświęcamy mu swój czas, oddajemy mu nasze życie. Pan Bóg pokazuje nam to wtedy, gdy daje nam swojego Syna. Maryja czyni podobnie i, jak każe tradycja, oddaje Bogu swojego pierworodnego Syna.

Prośmy Boga, aby nauczył nas kochać miłością ofiarną, abyśmy umieli ofiarować Mu nasze życie, aby rodziły się wśród nas powołania misyjne.

V. Znalezienie Pana Jezusa
Można zgubić różne rzeczy jak chociażby portfel czy torebkę. Czasami jednak ludzie gubią coś o wiele cenniejszego, bo sens życia. Każdy, kto potem odnajduje Jezusa, odkrywa, jak wielki skarb odnalazł.

Módlmy się za wszystkich zagubionych w życiu, aby odnajdywali Jezusa. Niech On staje się dla każdego drogą, prawdą i życiem.