Droga Krzyżowa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Redakcja PNG   
czwartek, 15 marca 2007 23:12

Modlitwa za misjonarzy1. SĄD
Człowiek - według "swoich domniemanych praw"
skazuje Człowieka.
Ale kim się mieni być ten Człowiek,
że jako Stworzenie
zdobywa się na sądzenie swego Stwórcy???

2. BóG I KRZYŻ
Cóż to za Bóg?... uległy człowiekowi?...
"Świat" stwierdza, że to paradoks!
A Krzyż to przecież  z b a w i e n i e  "świata"!
To więc stwierdzenie tego "świata" jest totalnym paradoksem
jego totalnej ignorancji!

3. UPADEK
Człowiek się wstydzi upadków
bo myśli, że jest idealny, doskonały...

... Nie chce uznać wobec siebie,
że jest tylko człowiekiem!
Stwórca nie wstydzi się tego upadku!
Upada!
By tym podnieść upadłe Stworzenie!

4. BOLEŚĆ MATKI
Zrodziła GO w bólach i poniżeniu.
Teraz jest świadkiem największego "zdołowania"
Owocu Jej Życia.
Spojrzenie bez słów.
Tylko   m o w a   Matczynego Serca
z Synowskim.

5. CYRENEJCZYK
Obcy!
Przymuszony!
Pomógł!... ale w oczach ludzi taki wstyd...
Na cóż komu gest takiej pomocy...?
Nieświadomy, że...
Pomagając Stwórcy - pomógł Stworzeniu.

6. WERONIKA
Strach!
Ale jednak intuicja i dobroć niewieściego serca
bierze górę.
W zamian - nie oczekuje nic.
Taka jednak   d o b r o ć   nie pozostaje bez nagrody!
Ma Twarz Odkupiciela Stworzenia.

7. UPADEK
To upadek Stwórcy? Nie!
To  c e n a
bezmyślnych lub świadomych upadków Stworzenia!
To  d o b r o ć  Stwórcy
by pomóc Stworzeniu się podnosić!

8. NIEWIASTY
Szczery ich żal i boleść
wyrażane obfitymi łzami.
W swej kobiecej "niemocy"
mogą jedynie  w s p ó ł c z u ć  !

9. UPADEK
Chyba najcięższy!
Bo Sworzenie chce "zagrabić" miejsce Stwórcy.
Cóż może być bardziej nieszczęśliwego
i szkodliwego dla Stworzenia?
Upadając, Stwórca i temu zaradza.

10. NAGOŚĆ BOGA
Stworzenie lęka się swej "nagości" przed Stwórcą.
Ale tylko wtedy Stworzenie może poznać prawdziwie
kimże  o n o    j e s t  !
Prawda o sobie!
To nie nagość Stwórcy razi!
To nagość Stworzenia w odbiciu Stwórcy razi!

11. GWOŹDZIE
Stworzenie podnosi swą rękę na Stwórcę
niczym Dziecko na Rodziciela.
Wiesza kpiąco - jak krzyżyk w uchu!
Drwi z Miłości,
która powołała go do Bytu.

12. ŚMIERĆ
Największy lęk świadomości Stworzenia!
Bo już bez  k a m u f l a ż u
będzie musiał stanąć w  p r a w d z i e   o sobie
przed  P R A W D Ą .

13. PIETA
Uśmiercony Syn ponownie na łonie Matki.
Już nie łzy z oczu,
ale niemy, przegoromny krzyk bolejącego Serca
d l a c z e g o  ? ? ?
Bo Stworzenie sprzeciwiło się
i sprzeciwia Stwórcy!!!

14 . . . . . . . . . . . . . .
Człowiek myśli, że zabił i pochował Boga.
Nie! Bo zabił i pochował "boga" swojej wyobraźni i kalkulacji!
Ale Stworzenie nigdy nie było,
nie jest
i nie będzie w stanie
uśmiercić i pochować Stwórcy!
A czyniąc tak
uśmierca i grzebie tylko i wyłącznie  s i e b i e  !