Misyjny słowniczek - część XI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Jan Rykała SAC   
wtorek, 04 lipca 2006 21:14

CiekawostkiP. Parafia misyjna
Parafia misyjna zajmuje zwykle duży obszar, na którym oprócz kościoła parafialnego jest wiele kościołów filialnych. Obsługuje ją jeden ksiądz, który w miarę możliwości odwiedza wszystkie wspólnoty gromadzące się przy każdym z kościołów.

Misjonarz jest w stanie odwiedzać każdą wspólnotę raz na jakiś czas, np. raz w miesiącu, gdy tych kościołów jest 10. Wtedy słucha Spowiedzi, św., odprawia Mszę św., spotyka się z liderami w celu omówienia różnych spraw.

Misjonarz ma do pomocy ludzi świeckich oczywiście odpowiednio przygotowanych, by pod jego nieobecność ...

... życie wiernych mogło się toczyć normalnym torem. Do jego pomocników zaliczają się katechiści, którzy pod nieobecność księdza prowadzą nabożeństwa niedzielne. Przygotowują oni także ludzi do przyjęcia sakramentów poprzez dawanie odpowiednich nauk przed chrztem, pierwszą komunią św., małżeństwem itp. Świeccy szafarze Eucharystii rozdzielają Komunię św. i zanoszą ją do osób chorych. Liderzy grup muzycznych są odpowiedzialni za przygotowanie śpiewów w czasie nabożeństw i Mszy św. Przewodniczący lokalnej rady kościelnej wyznacza odpowiedzialnych za posprzątanie i przygotowanie kościoła na nabożeństwo czy Mszę św.

Misjonarz jest odpowiedzialny za formację tych liderów. Spotyka się z nimi regularnie czy to w celu pastoralnym, by ustalać i realizować program parafialny w parafii jako całości, czy to w celu formacyjnym, by poprzez rekolekcje, kursy umacniać wiarę oraz kwalifikacje swoich współpracowników. Oprócz pracy pastoralnej misjonarz prowadzi pracę formacji liderów świeckich. Trzeba wspomnieć jeszcze o pracy z grupami parafialnymi, których koordynacja też jest obowiązkiem misjonarza.

Ciąg dalszy nastąpi...
Ks. Jan Rykała SAC