Rekolekcje dla Legionu Maryi PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Paweł Kotecki SAC   
środa, 12 kwietnia 2006 11:13

Z życia misjonarzyDzień Zwiastowania Pańskiego jest ważnym dniem dla każdego członka Legionu Maryi (ruch powstały w Irlandii, prężnie rozwijający się w Papui Nowej Gwinei). W tym oto dniu, 26 marca, członkowie Legionu odnawiają swoje przyrzeczenia. 

Ten dzień poprzedzony jest rekolekcjami.

I tak w naszych pallotyńskich parafiach rozpoczęły się trzydniowe rekolekcje: ks. Jacek - w Romie i Warabung, br. Janusz głosił rekolekcje w Boram, ks. Piotr w Ulupu, ks. Paweł - na wyspie Kairiru.

W każdej parafii zgromadziły owe rekolekcje wielu ludzi. Na zakończenie rekolekcji była procesja z figurką Matki Bożej i Msza święta wraz z odnowieniem ...

... przyrzeczeń: Maria, kwin bilong mi na mama bilong mi. Mi givim mi yet na olgeta samting bilong mi long yu (Maryjo, moja Królowo i moja Matko. Oddaje Tobie samego siebie i wszystko co do mnie należy).

I niech tak sie stanie, byśmy potrafili oddać wszystko Matce Bożej i zawierzyć Jej bez końca.

Ks. Paweł Kotecki SAC