Prosimy Cię, Boże PDF Drukuj Email
Wpisany przez Redakcja PNG   
czwartek, 28 lipca 2005 13:02

Modlitwa za misjonarzy
Boże w Trójcy Jedyny, złączeni ze wszystkimi ludźmi na świecie, powierzamy Ci ich troski, ich i nasze potrzeby. Ufni w Twoje Miłosierdzie i Wszechmoc prosimy Cię:

- za ludzi, wśród których pracują nasi misjonarze i misjonarki, abyś otwierał , ich serca i umysły na prawdę Ewangelii. Wysłuchaj nas Panie,
- za misjonarzy i misjonarki na całym świecie, by z pomocą Twojej łaski mogli rozdawać wszystkim ludziom miłość, radość i pokój. Wysłuchaj nas Panie,
- za ludzi świeckich, by pogłębiała się w nich ...

... świadomość odpowiedzialności za misyjne dzieło Kościoła. Wysłuchaj nas Panie,
- za cały Kościół i wszystkich ludzi dobrej woli, by ich charytatywna działalność zmniejszyła wciąż pogłębiającą się nędzę tylu milionów ludzi. Wysłuchaj nas Panie.