Modlitwa powszechna w intencji misji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Jan Rykała SAC   
poniedziałek, 14 marca 2005 20:23

Modlitwa za misjonarzy" Idąc na cały świat nauczajcie wszystkie narody". Prośmy Ojca w niebie, aby Orędzie Bożego miłosierdzia jak najrychlej dotarło do wszystkich zakątków świata:

- Módlmy się za Kościół św., by śmiało głosił Chrystusowe Miłosierdzie wszystkim narodom świata - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

- Módlmy się za wszystkie kraje misyjne, by pracujący tam kapłani, zakonnicy i zakonnice cieszyli się życzliwością władz państwowych - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie Módlmy się o liczne i dobre powołania misyjne, aby nie zabrakło pracowników na Niwie Bożej - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
- Módlmy się za naszą Ojczyznę, by przez gorliwych ...

... misjonarzy niosła światu Orędzie miłości i miłosierdzia - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
- Módlmy się za nas samych, byśmy niosąc z miłością krzyż naszych obowiązków i naszego powołania, otworzyli nim dla siebie i wielkiej rzeszy ludzi bramy nieba - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Panie, który chcesz, by człowiek uczestniczył w dziele zbawienia, prosimy Cię pokornie, spójrz na dojrzewające pola serc ludzkich i nie dozwól, by zabrakło na nich Bożych żniwiarzy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Oprac. Ks. Jan Rykała SAC

*Adorując Najświętszy Sakrament, uroczyście wystawiony, czy też przechowywany w tabernakulum, w Roku Eucharystii można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (sakrament spowiedzi, Komunia Eucharystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego, całkowite zerwanie z przywiązaniem do jakiegokolwiek grzechu).